Previous | Thumbnails | Next |

 

MOUNTAIN STREAM,  24.5" x 24.5" x 9"       Mary Shaffer

 

© 2003 — 2010 Mary Shaffer · Contact Mary Shaffer